Profiadau go iawn

Mae pobl fel fi yma i chi. Rydyn ni am eich helpu. Mae dewis arall ar gael bob amser. Mae gobaith bob amser.

#NotTheOne

Fe gawson ni wybod ar ôl colli Harry ei fod yn cario cyllell y noson honno. Wnaeth hi ddim ei gadw'n ddiogel.

#NotTheOne

Y funud rwyt ti'n cydio yn y gyllell a'i rhoi yn dy boced, byddi naill ai'n ei defnyddio neu bydd un yn cael ei defnyddio arnat ti.

#NotTheOne

Os wyt ti yn y gêm, rwyt ti yn y gêm. Ac mae'n beryglus.

#NotTheOne
Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.