Fe gawson ni wybod ar ôl colli Harry ei fod yn cario cyllell y noson honno. Wnaeth hi ddim ei gadw'n ddiogel.

Ym mis Awst 2019, cafodd mab Emma, Harry, ei drywanu i farwolaeth yn Nociau’r Barri. Roedd yn 17 oed.

Gwybodaeth bwysig: Mae cynnwys y fideos hyn yn emosiynol iawn.

Rwy'n cau fy llygaid ac, os dechreua i fynd i gysgu, fe fydda i'n deffro ac yn dechrau sgrechian am Harri.Neu rwy'n gweiddi.Neu rwy'n chwysu ac yn crynu.

Emma Baker

Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

Cymorth a chyngor
Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.