Os wyt ti yn y gêm, rwyt ti yn y gêm. Ac mae'n beryglus.

Roedd Dai yn adfer ar ôl bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol pan gafodd ei alw i fflat yn Abertawe i roi benthyg arian i rywun. Tric oedd y cyfan. Wrth iddo adael yr adeilad, roedd pedwar o bobl yn aros amdano y tu allan i’r lifft ar y llawr gwaelod Roedden nhw’n chwilio am gyffuriau.

Am 14 munud, fe wnaethon nhw ei dagu, ei guro, a’i drywanu.

Gwybodaeth bwysig: Mae cynnwys y fideos hyn yn emosiynol iawn.

Os wyt ti'n gwerthu cyffuriau, mae cael dy drywanu yn rhywbeth all ddigwydd. Mae angen derbyn y ffaith y gallet ti gael dy drywanu, a gwaeth. Mae pobl yn mynd ar goll.

Dai

Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

Cymorth a chyngor
Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.