Pecyn cymorth i heddluoedd y DU

Cadw mewn cysylltiad

If you want to hear about the work we’re doing to prevent knife crime in South Wales, please give us your details. (You don’t need to do this in order to access the resources.)

(We’ll never pass your details onto a third party.)

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Gweld fersiwn addas i'r argraffydd

Mae ymgyrch #DdimYrUn yn defnyddio dull ymyrryd yn gynnar o atal troseddau cyllyll, gan addysgu plant a phobl ifanc 11-16 oed am beryglon a chanlyniadau cario cyllell.

Ers 2022:

  • cawsom adborth cadarnhaol gan bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid
  • cefnogodd y Swyddfa Gartref ymgyrch #DdimYrUn fel enghraifft ardderchog o arfer gorau, gan ddangos ei heffeithiolrwydd o ran mynd i’r afael â throseddau cyllyll yn y gymuned
  • gwnaethom ymgysylltu â 100,000 o bobl ar Facebook, Instagram a TikTok.
  • lawrlwythwyd 1,000 o becynnau addysg ledled de Cymru.

Cysylltwch am adnoddau a chanllawiau arbenigol

Rydym am i unrhyw heddlu sy’n teimlo y byddai ymgyrch #DdimYrUn yn ddefnyddiol iddo ei chefnogi.

I gael gafael ar ein hadnoddau a’n canllawiau ar gyfer eich heddlu lleol, e-bostiwch communications@south-wales.police.uk.

Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.