Adnoddau

Deunyddiau cymorth y gall athrawon, gweithwyr ieuenctid, rhieni, gofalwyr a heddluoedd eu defnyddio yn eu nod ar y cyd i arwain pobl ifanc rhag ymwneud â chyllyll.

Ar gyfer athrawon

Annog trafodaethau a myfyrio ar ein cynlluniau gwersi, cyflwyniadau, fideos ac ymarferion trafod sydd i gyd yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru.

Ar gyfer rhieni a gweithwyr ieuenctid

Cyngor gan weithwyr proffesiynol ar y ffordd orau o fynd ati i gael sgwrs onest am beryglon a chanlyniadau cario cyllell.

Helpu i hyrwyddo ein hymgyrch

Dyma'r ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi'r gwaith rydym yn ei wneud i atal troseddau sy'n ymwneud â chyllyll.

Pecyn cymorth i heddluoedd y DU

Helpu i fynd i'r afael â throseddau sy'n ymwneud â chyllyll yn eich ardal heddlu â'r adnoddau arbenigol hyn a fydd yn ymgysylltu â'r cyhoedd, yn llywio trafodaethau ac yn addysgu pobl ifanc.

Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

Cymorth a chyngor
Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.