Mae gennych chi lais yn eich dyfodol. Gwnewch hi'n un sy'n rhydd o gyllyll.

Ni fydd cario cyllell yn eich cadw'n ddiogel. Yn wir, mae ystadegau yn dangos ei fod yn fwy tebygol y byddwch yn cael eich brifo. Mae dyfodol gwahanol, yn rhydd rhag cyllyll, yn bosibl – un â chyfleoedd, diogelwch a gobaith.

Call overlay
Brawd bach Ffôn symudol

Profiadau go iawn

Gweld popeth

Mae pobl fel fi yma i chi. Rydyn ni am eich helpu. Mae dewis arall ar gael bob amser. Mae gobaith bob amser.

Fe gawson ni wybod ar ôl colli Harry ei fod yn cario cyllell y noson honno. Wnaeth hi ddim ei gadw'n ddiogel.

Y funud rwyt ti'n cydio yn y gyllell a'i rhoi yn dy boced, byddi naill ai'n ei defnyddio neu bydd un yn cael ei defnyddio arnat ti.

Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

Cymorth a chyngor

Adnoddau

Ar gyfer athrawon

Annog trafodaethau a myfyrio ar ein cynlluniau gwersi, cyflwyniadau, fideos ac ymarferion trafod sydd i gyd yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru.

Ar gyfer rhieni a gweithwyr ieuenctid

Cyngor gan weithwyr proffesiynol ar y ffordd orau o fynd ati i gael sgwrs onest am beryglon a chanlyniadau cario cyllell.

Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.